ซีลล้อหน้า-หลัง และซีลเพลาตั้ง

ซีลลูกสูบ แกนเพลาไฮดรอลิค และซีลรูดฝุ่น